Lejebetingelser

Lejebetingelser


 

 • Lejer skal altid kontrollere, at de leverede varer stemmer overens med bestillingen – er dette ikke tilfældet, bedes De kontakte os omgående.
 • Lejer er ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden og pligtig til at overholde lejebetingelserne.
 • For eventuelle skader eller mangler hæfter lejer.
 • Bemærk: Leje af service er INKLUSIV opvask. Lejet service skal blot returneres afskyllet.
 • Det er Deres garanti for, at De modtager korrekt opvasket service til Deres fest.

 

Lejeperiode:

 • Almindelig lejeperiode er 3 dage.
 • Hvis ikke andet er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode, det beror hos kunden.
 • Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

 

Afbestilling:

 • Ved annullering af lejeaftale senere end 14 dage før levering, betales halv leje. Ved annullering af partytelte dog 30 dage før levering.
 • Ved reduktion i ordren senere end 8 dage før levering, tillægges gebyr kr. 50.
 • Tillæg kan accepteres indtil 2 dage før levering.

 

Telte:

 • For eventuelle skader eller mangler hæfter kunden.
 • Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dets nærhed.
 • Klistermærker o. lign. må ikke anbringes på telt / teltdug. Evt. afrensning vil blive foretaget for lejers regning.
 • Ved leje af partytelte betales kr. 1.000,- i depositum inden 8 dage efter bestillingen, da denne ellers vil blive annulleret. Det indbetalte depositum returneres ikke ved afbestilling.

 

Behandling af de udlejede dele:

 • Al leje af service er INKLUSIV opvask.
 • Lejet service skal returneres i afskyllet stand.
 • Borde, stole og emballage må IKKE udsættes for fugtighed.
 • Udlejede dele returneres i samme tilstand og emballage som ved leveringen.

 

Reklamationer:

 • En reklamation skal ske før brug af de lejede dele, da de ellers ikke kan tages til følge. Udenfor åbningstider kan De indtale deres besked på vores telefonsvarer. Tlf: 5572 4416.

Transport: (Hvis ikke andet er aftalt gælder følgende)

 • Der beregnes transport tillæg ud fra kørselsafstanden. Pris oplyses gerne.
 • Ved levering / afhentning indenfor 20 km fra Fensmark er der fast pris: kr. 250,-.
 • Ved behov for at få bragt de lejede dele mere end 10 meter fra bilen og/eller opbæring på etage eller i kælder beregnes ekstra betaling. Der afregnes med kr. 5,- pr. min.
 • Selvafhentning skal ske i lukket vogn eller overdækket trailer.
 • Tilbagelevering skal ske ved personlig modtagelse, hvis ikke andet er aftalt.
 • Beløb er inkl. moms.

 

Betaling:

 • Netto kontant ved levering såfremt andet ikke fremgår af lejeaftalen. Evt. opnåede rabatter bortfalder, såfremt betalingsaftalen ikke overholdes.
 • Ved overskridelse af de aftalte betalingsbetingelser beregnes et gebyr på kr. 75,00 pr. rykker, samt 2% rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato – dog minimum kr. 25,00.